Illuminati oprichter
Merchoid - 100% Awesome official Geek Merchandise

Achtergronden – Illuminati: ‘Niet alles geloven wat gezegd wordt’

Tijdens redactievergaderingen komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zelfs onderwerpen waarvan je in eerste instantie niet verwacht dat het bij Fantasy hoort, zoals de Illuminati. Toch is dit een onderwerp waar veel vragen over bestaan. Niet voor niets dus, dat eindredacteur Karen dit op m’n bordje gooide.

Juist ja. De Illuminati. Ineens zag ik mezelf in 2011 in gesprek met een andere collega over hetzelfde onderwerp. ‘Dáár moet je eens onderzoek naar doen’, zo zei hij. En zo geschiedde.

Door: Chris de Boer

Illuster genootschap

Tegenwoordig zijn er veel verwijzingen in de hedendaagse cultuur te vinden naar de Illuminati en over dit illustere genootschap gaan veel verhalen de ronde. Zouden ze inderdaad uit zijn op het uitroeien van de wereldbevolking, zoals sommigen beweren? Willen ze in het verlengde hiervan een nieuwe wereldorde stichten? Dit zijn tenminste de beweringen die gedaan worden. De Illuminati-symboliek komen we vaak tegen in boeken of films, als we opletten. Dáár spelen de Illuminati een rol en vele beroemde popsterren gebruiken de zogenaamde Illuminati-symboliek in hun videoclips en muziek. Maar wat is nu werkelijkheid en wat kan naar het rijk der fabelen verwezen worden, om maar in de context van Fantasize te blijven?

Vrijmetselaars

We starten in de achttiende eeuw in Engeland, toen de zogenaamde vrijmetselaarsloges ontstonden. Deze waren afgeleid van traditionele loges of gilden van steenmetselaars. De vrijmetselaarsloges gebruikten de metselarij als een metafoor voor een symbolisch bouwen aan de eigen ontwikkeling en verlichtingsidealen en maakten gebruik van mystieke symbolen en rituelen. Vrijmetselaars wilden vooral bouwen aan een betere maatschappij door middel van geestelijke ontwikkeling en keerden zich af van kerkelijke dogma’s. Vanuit deze gedachte werd in 1776 in Beieren de Orde der Illuminaten – aanvankelijk ‘Perfectibilisten’ – opgericht door filosoof dr. Adam Weishaupt. Met deze organisatie had Weishaupt bepaalde politieke doelen voor ogen. Voor hem waren wetenschap, rationalisme en vrijheid en gelijkheid het hoogste goed, en zijn idee was dan ook dat de Illuminaten de samenleving zouden hervormen door belangrijke posities in te nemen en zo het machtsmisbruik van de staat en de positie van de Rooms-katholieke kerk af te breken.

Slechts vijf leden waren er bij de oprichting van de Orde, maar niet lang daarna maakten intellectuelen en politici ook deel uit van deze organisatie. In totaal waren er, naar gedacht wordt, 2500 leden, die met name in Duitsland woonden. Leden van de Illuminati moesten geheimhouding zweren en werden in drie klassen verdeeld. Pas wanneer een lid tot de binnenste cirkel was doorgedrongen, leerde hij het bestaan van de geheime agenda kennen. In 1777 verbood de keurvorst van Beieren, Karel Theodoor, alle geheime genootschappen waaronder ook de Illuminati. In 1785 moest Weishaupt vluchten waarmee er definitief een eind kwam aan de Orde. De documenten werden in beslag genomen en gepubliceerd.

Aan het eind van de 19e eeuw werd de Illuminati nieuw leven ingeblazen door sciencefiction-auteur Leopold Engel, die beweerde dat zijn orde verwant was aan die van Weishaupt en dat de oorsprong van de Illuminati terug te vinden was/zijn oorsprong vond in de oude culturen van Egypte en India. Hij hield zich onder andere op met de Britse occultist Aleister Crowley, die ook wel is beschuldigd van satanisme (vervangen door ‘een bekende dan wel beruchte Satanist’). De orde van Engel bleef bestaan tot 2008. In dat jaar stierf Annemarie Aeschbach als laatste leider van deze groep. Daarna bleven deze Illuminati beperkt actief en er zijn nog vele andere verenigingen ontstaan die de naam Illuminati hebben overgenomen.

Complottheorieën

Illuminati Minerva
Wikipedia.org – Public Domain – Minerva

Tot op de dag van vandaag keert het idee van verborgen doeleinden die niet in de gehele organisatie bekend zijn terug in complottheorieën. Complottheorieën rond de Illuminati zijn nooit volledig uitgestorven, en werden zelfs gebruikt door fascistische en andere extreemrechtse groeperingen in de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

De plannen voor het creëren van een wereldregering kent vele vormen in verschillende verhalen, maar de strekking blijft wel hetzelfde: hooggeplaatste wereldleiders die in het geheim bij elkaar komen om de toekomst van onze planeet te bepalen.

Veel invloed

De eerste complotliteratuur over de Orde van de Illuminati verscheen in het jaar 1797. Een aantal auteurs, onder wie de Schotse wiskundige John Robison schreef dat de Illuminati ondergronds opereerden en erg invloedrijk waren. In datzelfde jaar verscheen het boek Memoirs Illustrating the History of Jacobinism van Augustin Barruel, een de reactionaire katholiek. In dat boek werd beweerd dat de Illuminati verantwoordelijk waren voor de Franse Revolutie (1789). Als opvolgers van de Tempeliersorde – welke werd vernietigd in 1314 door de Franse koning Filips de Schone –  zouden de Illuminati wraak willen nemen op de monarchie en het christendom en wilden ze een nieuwe wereldheerschappij stichten. In 1806 reageerde J.B. Simonini hierop in een brief waarin hij beweerde dat de illuminati, maar ook de vrijmetselaars, waren opgericht door de Joden die de wereldmacht zouden willen veroveren. Historicus Norman Cohn beschouwt de brief van Simonini als de oorsprong van de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars: de antisemitische samenzweringstheorie die de Holocaust mede heeft veroorzaakt. In de roman ‘Biarritz’ van Hermann Goedsche (1867) kwam deze theorie weer terug; in één van de hoofdstukken werd beschreven hoe de oudsten van twaalf Joodse stammen iedere eeuw bijeen komen om het geheime plan de wereldheerschappij te veroveren te bespreken. Helaas werd dit hoofdstuk in andere publicaties als feitelijk verslag overgenomen en leidde zo tot ‘De protocollen van de wijzen van Zion’. Deze tekst is dusdanig geschreven dat zij op een statuut lijkt dat is opgesteld door Joodse leiders die een complot smeedden en werd dan ook een van de belangrijkste propagandistische teksten van de nazi’s. Nog steeds maken extreemrechtse activisten in de VS en radicale moslims gebruik van deze antisemitische tekst.

Illuminatus

Andere, meer populaire complottheorieën ontstonden in 1975, toen de trilogie ‘Illuminatus’ van Robert Joseph Shea en Robert Anton Wilson verscheen. In dit verhaal zou Weishaupt naar Amerika zijn gegaan en de Verenigde Staten hebben opgericht in naam van George Washington. Frappant is dat het grootzegel van de VS, zoals ook afgebeeld staat op het dollarbiljet, een aantal symbolen bevat dat wordt toegeschreven aan de Illuminati. Er is een pyramide te zien met daarop het ‘Alziende Oog’. De pyramide bestaat uit dertien treden, die dertien Illuminati bloedlijnen zouden symboliseren, en onderaan staat in Romeinse cijfers 1776, het jaar waarin de Beierse Orde der Illuminaten werd opgericht. Het oog zou het oog van Lucifer, de duivel, moeten voorstellen. In werkelijkheid verwijst het jaartal naar het ontstaan van de Verenigde Staten. Het Alziende Oog is een symbool voor het oog van God. Dertien treden verbeelden de oorspronkelijke dertien staten van Amerika.

Illuminatus Trilogy Illuminati

Lucifer

Toch leidden deze verdachtmakingen tot een wijdverspreid geloof in de Illuminati als geheime organisatie, waar vooraanstaande staatsleiders lid van waren. De leden zouden ook aanhangers zijn van het satanisme: Illuminati betekent ten slotte ‘de verlichten’ en Lucifer staat ook wel bekend als ‘Brenger van het Licht’. Ook andere symbolen die in verband worden gebracht met Satanisme werden gekoppeld aan de Illuminati, waaronder het Pentagram (de vijfpuntige ster) en de Bokkengroet; een handsignaal waarbij de pink en de wijsvinger naar boven wijzen en dat ‘mind control’ofwel gedachtenbeheersing zou activeren. Vele bekende politici en popartiesten zijn vastgelegd terwijl ze dit handgebaar maken. Men kan dit handgebaar veelal ook in de rockmuziek terugvinden. Ook het getal 666, volgens de Bijbel het ‘teken van het beest’, is een veelgebruikt symbool van de Illuminati. Sommigen vermoeden dat de Illuminati een grote rol hebben gespeeld in bepaalde gebeurtenissen, zoals de aanslagen van 9/11, maar dat zijn nog steeds enkel complottheorieën.

Hedendaagse cultuur

Het gebruik van Illuminati-symboliek in de popcultuur gaat terug tot The Beatles. Ook hier komen complottheorieën om de hoek kijken. Vanaf het verschijnen van het album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) viel de Illuminati-symboliek te ontdekken in het werk en in foto’s van the Beatles, zoals de bokkengroet en het getal 666. Een van de theorieën is dat leden van The Beatles gehersenspoeld waren door een Illuminati-organisatie. Deze organisatie wilde namelijk grip krijgen op de wereld en The Beatles waren in de jaren zestig van de vorige eeuw enorm populair. Vanuit deze theorie wordt ook John Lennons uitspraak ‘wij zijn populairder dan Jezus’ verklaard.

Internationale sterren zoals Jay Z, Lady Gaga, Madonna en Rihanna gebruiken in hun videoclips veel ‘verborgen’ Illuminati-symboliek. Vooral Lady Gaga, Jay-Z en Rihanna maken het bont: symbolen zoals hoorns, piramides en het Alziende Oog zijn doorgaans verwerkt in hun shows of clips. Rihanna ging zelfs een stapje verder. Eerder ging de zangeres een samenwerkingaan met Beatle Paul McCartney. In het numnmer liet zij de zin ‘Princess of the Illuminati’ in een clip zien.

Waarom blijven de Illuminati zo boeien?

Zo lang de popcultuur ermee koketteert en er dingen gebeuren in de wereld die vatbaar zijn voor irrationele verklaringen zullen de illuminati blijven opduiken. Sinds het jaar 2000 is er weer een toename te signaleren van verwijzingen naar de Illuminati in cultuuruitingen. Dan Browns populaire thriller ‘Het Bernini Mysterie’ die verfilmd is als ‘Angels and Demons’, beschrijft de Illuminati als een extreme organisatie die een eind wil maken aan het Vaticaan. Ook in de film Lara Croft: Tomb Raider van 2001 vormen de Illuminati een groep die uit is op wereldheerschappij.

De verborgen Illuminati-symbolen lijken deel uit te maken van een goed opgezette marketingstrategie en leveren veel aandacht op voor de artiesten. Op internet wisselen jongeren informatie uit over de nieuwste ontdekkingen en wordt er druk gespeculeerd over de link tussen popsterren en de Illuminati. Zo zouden grote sterren hun ziel verkocht hebben aan de duivel in ruil voor roem. Van actrice Angelina Jolie dook enige tijd geleden zelfs een in het geheim opgenomen filmpje op waarin ze uitlegde hoe zij door middel van enkele rituelen was geinitieerd in de Illuminati.

Gevaar in het klakkeloos aannemen

Op het nieuwe album van Madonna, Rebel Heart, staat het nummer Illuminati, een wel heel expliciete verwijzing. Zij wil hierin duidelijk maken dat de Waarheid en het Licht belangrijker zijn dan de typische symboliek en waarschuwt haar publiek om er niet iets onsmakelijks van te maken.

Madonna weet met dit nummer de vinger op de zere plek te leggen, want dáár schuilt het gevaar. Schuilt het in de vraag ‘of de betreffende complottheorieën feitelijk juist zijn’, of juist ‘het gevaar dat geïnteresseerde mensen zonder enig onderzoek denken dat de theorieën in kwestie waar zijn’.

De mens is zoals bekend een ‘kuddedier’. Kort gezegd betekent dit dat zij – mogelijk vanuit sociaal wenselijk gedrag of het erbij willen horen – vaak een theorie voor waar aannemen.
Om maar een voorbeeld te noemen: ‘Iedereen zegt toch dat de Illuminati verantwoordelijk zijn voor het uitroeien van de mensheid? Is dat niet die Bilderberg-groep?’ is een uitspraak die al meerdere keren de revue gepasseerd is bij velen. In hoeverre is dit een doordachte uitspraak? Men laat zich door zelfgecreëerde angst regeren.

Hoe meer gebruik, hoe minder interessant

Of de trend van het spotten en/of gebruiken van Illuminati-symbolen in clips en muziek verder nog lang zal duren is trouwens ook maar de vraag. Hoe explicieter en vaker deze symboliek namelijk wordt gebruikt, hoe minder interessant het wordt deze na te speuren.

Brongebruik:

  • https://freemason.ie/about-freemasonry/
  • https://www.livescience.com/40048-what-is-the-illuminati.html
  • https://www.illuminatirex.com/illuminati/
  • https://www.thoughtco.com/what-is-the-illuminati-conspiracy-700627
  • https://www.goodreads.com/book/show/57913.The_Illuminatus_Trilogy
  • http://www.howardnema.com/wp-content/uploads/2016/09/allthechildrenoflight-memoirs-jacobins.pdf
  • https://www.henrymakow.com/beatles_were_mind_control.html
© 2015-2020 Modern Myths – oorspronkelijk verschenen onder redactie van Karen van den Andel en Jeroen Geelhoed – Fantasize.nl

Redactie Modern Myths

Redactie Modern Myths

Modern Myths brengt alles wat fantastisch is bij elkaar in één online magazine en is voor iedereen die houdt van fantasy, sciencefiction, horror en alles wat daarbij hoort. Van boeken, films, televisieseries en games tot (video)reportages van de leukste fantasy fairs en -evenementen, op Modern Myths vind je elke dag een nieuw verhaal. Leer de herkomst van al deze fantastische verhalen in achtergronden en spraakmakende interviews met (internationale) schrijvers, acteurs, muzikanten en anderen die hun leven aan het genre wijden. Gebruik onze agenda met fantasy-gerelateerde evenementen. Lees in de rubriek ‘Moderne Mythes’ nieuwe verhalen van schrijvers die hun vertelling (voor)publiceren. Met het ‘Modern Myths Nieuws’ blijf je van het laatste nieuws op de hoogte!

Official Superhero Merchandise

Reactie plaatsen

Door het plaatsen van je reactie worden persoonsgevens werwerkt zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Official Superhero Merchandise