Bastaardvlekken cover
Merchoid - 100% Awesome official Geek Merchandise

Bastaardvlekken – rijke fantasybelevenis door andermans ogen

Daeya is de bastaarddochter van vorstin Estelle, uit het koninkrijk Sadin. In het geheim aanbidt ze de godin van het volk van haar biologische vader, de Brianesen. De zoektocht van Daeya naar haar plek in de wereld en die van het land Briannu, beleef je vanaf pagina een tot het einde van Bastaardvlekken vanuit haar perspectief. Het resultaat is een bijzondere fantasyroman die je moeiteloos meeneemt naar een andere wereld. 

Bastaardvlekken coverBastaardvlekken is een fantasyroman geschreven vanuit de belevingswereld van Daeya, een jonge vrouw met een groot geheim. Ze beschikt over een magische miraku-vorm, een kracht die ze geërfd heeft van haar biologische vader. Personen met deze krachten en het geloof dat daarbij hoort, worden geschuwd in het keizerrijk Remanya. Daeya balanceert dagelijks tussen haar toekomst als dochter van de vorstin van het koninkrijk Sadin – het machtigste land binnen het keizerrijk – en de wens om haar Brianese inborst te kunnen omarmen. Die dromen worden ruw verstoord als Daeya onverwacht de keizer-generaal van Remanya en zijn broertje tegen het lijf loopt en er een domino-effect ontstaat van gebeurtenissen die leiden tot een beginnende burgeroorlog in het keizerrijk. Daeya komt met zichzelf en de buitenwereld in botsing en doordat je alles vanuit haar perspectief beleeft, wordt je zelf ook heen en weer geslingerd tussen alle intriges en machtsverhoudingen die Remanya – en Daeya zelf – in haar ban houden.

Stevige taal- en geschiedkundige fundering

Wat schrijfster Eva Gabriela in Bastaardvlekken heel goed doet, is een herkenbare wereld creëren. Het verhaal van de strijd en onrust rond de provincie Briannu dat streeft naar onafhankelijkheid en de noodzaak van keizer-generaal Ciaran om zichzelf te bewijzen en het rijk Remanya bij elkaar te houden, is te herleiden naar verschillende regio’s en tijdperken uit onze eigen wereldgeschiedenis. Tegelijkertijd zijn er ook parallellen te trekken met onze huidige (wereld)problemen op het gebied van geloof en integratie. Niet vreemd, als je de biografie van Gabriela leest. Ze is altijd met taal bezig vanuit haar liefde voor Grieks, Latijn en Hebreeuws. Naast linguïstiek en literatuur zijn ook filmkunde en geschiedenis liefhebberijen. De taal in het boek is ook door haarzelf ontworpen. De vergelijking met J.R.R. Tolkien is dan snel gelegd, gezien deze beroemde auteur zijn Midden-Aarde op dezelfde manier benaderde. Het is een stevige fundering waarop de lotgevallen van Daeya zich afspelen.

Proeven van een nieuwe taal

Achterin het boek vind je een handige appendix van de door de schrijfster ontworpen talen Altisch en Brianoc, met een woordenlijst en hele zinnen om je te helpen deze fictieve taal te ontcijferen. Daarbij raak je wel – net als Daeya – gefrustreerd tijdens die puzzel, omdat niet alle vertalingen of (vervoegingen van) woorden je aangereikt worden. Hierdoor had ik af en toe het gevoel nuance te missen, omdat sommige zinnen tijdens conflictsituaties uitgesproken worden en ik dan niet precies wist hoe de personen elkaar agiteren op dat moment.

De sfeer in Bastaardvlekken proef je door het taalgebruik, maar wordt ook geschetst via de schilderachtige omschrijvingen van de landen en streken waar Daeya zich bevindt. Wel wordt hierbij veelvuldig beschreven hoe de lichtval in verschillende ruimtes als paleizen en tempels valt en hoe de zon op berghellingen schijnt. Dat had wel iets afwisselender gemogen.

Bastaardvlekken: prachtige reis in Remanya

Maar dat zijn kleine kritiekpuntjes op verder een geweldig boek. Van begin tot eind beleef je het verhaal vanuit het oogpunt van Daeya en worden de gebeurtenissen gekleurd door haar denkwijze, angsten en dromen. Tegen het einde van het boek werd ik ongeduldig om erachter te komen of de wereld van Remanya zo is als enkel Daeya het ziet en graag zou willen, of dat er andere invloeden de gebeurtenissen stuurden. Maar dan wordt alles opeens op een bevredigende manier uit de doeken gedaan en komt er een mooi afgerond einde aan het boek. Misschien is dat einde daarbij iets te makkelijk; de maatschappelijke problemen in het keizerrijk zijn uiteindelijk redelijk eenvoudig te herleiden naar een oorsprong die vervolgens ook aangepakt kan worden.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles dan peis en vree is in het keizerrijk. De wereld draait door, ook de wereld van Remanya. Een vervolg op Bastaardvlekken is daarmee zeker denkbaar en wat mij betreft zeer welkom. Ik ga graag verder op reis in Remanya door de ogen van Daeya.

Titel: Bastaardvlekken
Auteur: Eva Gabriela
Uitgever: Godijn Publishing
ISBN: 978 94 921 1586 7

Modern Myths service: koop Bastaardvlekken op Bol.com

Meer Modern Myths-recensies vind je hier.

© 2019-2024 Modern Myths

Jeroen Geelhoed

Jeroen is geboren in 1975, terwijl zijn moeder The Lord of the Rings las. Zelf las hij de boeken op een kwetsbare leeftijd en was daarna nooit meer hetzelfde. Gecombineerd met een onverzadigbare verzameldrang ging Jeroen op avontuur in de Engelstalige Dragonlance boeken en bezit hij ondertussen duizenden Marvel Comics. Zijn favoriete schrijver is Alan Moore, maar daarnaast leest Jeroen net zo graag Harry Mulisch en Thomas Rosenboom. Als gamer speelt Jeroen elke Assassin’s Creed tot 100% uit. Zijn favoriete game is The Secret of Monkey Island. Zijn favoriete films: Labyrinth, Guardians of the Galaxy, No Country for Old Men en The Princess Bride. Kortom, een te diverse smaak en te weinig uren in een dag om in elke hobby tijd te steken. Typisch.

Official Superhero Merchandise

Reactie plaatsen

Door het plaatsen van je reactie worden persoonsgevens werwerkt zoals omschreven in onze privacyverklaring.